Jag väljer frihet på riktigt.   I flera europeiska länder såsom Ungern och Polen har rasistiska, populistiska och främlingsfientliga partier tagit makten. I USA sitter en president som vill inskränka kvinnors rätt till sin kropp och göra landet mer slutet mot omvärlden. 55 % av världens befolkning lever i ofrihet i länder där yttrandefriheten är begränsad och demokratin svag eller icke-existerande. I Sverige växer utanförskapet, skolresultaten sjunker och allt färre tar gymnasieexamen. Vid makten sitter en rödgrön regering som står handfallen inför dessa allvarliga problem, som kallar riktiga problem för ”utmaningar” och tror att de kan lösa allt med höjda skatter.     Det är uppenbart att liberalism behövs nu mer än någonsin, i både Sverige och i resten av världen. Jag tror på att varje individ ska vara fri att forma sitt eget liv. Varken staten eller destruktiva  strukturer får stå i vägen. Sexism och rasism ska bekämpas. Sverige ska vara öppet för alla som vill komma hit och arbeta eller behöver skydd. Med en bra skola får alla förutsättningar att ta makten över sin framtid, oavsett bakgrund. Med fler kuratorer på skolor kan färre begränsas av psykisk ohälsa. Med lägre skatter får fler arbete och mer pengar i fickan. Med frihandel ökar välståndet i världen och fler människor kan ta sig ur fattigdom. Liberalism ger fler människor möjligheten att bestämma över sina egna liv.  Du har ett viktigt val att göra. Så tänk efter- vilket samhälle vill du ha? Ska Sverige bli isolerat eller ska vi öppna arbetsmarknaden och fördjupa EU-samarbetet?  Ska vi anpassa oss till Sverigedemokraterna eller ska vi bekämpa varje uttryck för rasism? Ska vi hindra människor från att bli rika eller ska vi bekämpa fattigdom?  Jag väljer frihet på riktigt. Därför väljer jag Liberalerna. Vad väljer du?

Jag väljer frihet på riktigt.

I flera europeiska länder såsom Ungern och Polen har rasistiska, populistiska och främlingsfientliga partier tagit makten. I USA sitter en president som vill inskränka kvinnors rätt till sin kropp och göra landet mer slutet mot omvärlden. 55 % av världens befolkning lever i ofrihet i länder där yttrandefriheten är begränsad och demokratin svag eller icke-existerande. I Sverige växer utanförskapet, skolresultaten sjunker och allt färre tar gymnasieexamen. Vid makten sitter en rödgrön regering som står handfallen inför dessa allvarliga problem, som kallar riktiga problem för ”utmaningar” och tror att de kan lösa allt med höjda skatter.   

Det är uppenbart att liberalism behövs nu mer än någonsin, i både Sverige och i resten av världen. Jag tror på att varje individ ska vara fri att forma sitt eget liv. Varken staten eller destruktiva  strukturer får stå i vägen. Sexism och rasism ska bekämpas. Sverige ska vara öppet för alla som vill komma hit och arbeta eller behöver skydd. Med en bra skola får alla förutsättningar att ta makten över sin framtid, oavsett bakgrund. Med fler kuratorer på skolor kan färre begränsas av psykisk ohälsa. Med lägre skatter får fler arbete och mer pengar i fickan. Med frihandel ökar välståndet i världen och fler människor kan ta sig ur fattigdom. Liberalism ger fler människor möjligheten att bestämma över sina egna liv.

Du har ett viktigt val att göra. Så tänk efter- vilket samhälle vill du ha? Ska Sverige bli isolerat eller ska vi öppna arbetsmarknaden och fördjupa EU-samarbetet?  Ska vi anpassa oss till Sverigedemokraterna eller ska vi bekämpa varje uttryck för rasism? Ska vi hindra människor från att bli rika eller ska vi bekämpa fattigdom? Jag väljer frihet på riktigt. Därför väljer jag Liberalerna. Vad väljer du?

 
 
Det är för stora skillnader i livschanser mellan olika människor. Elever vars föräldrar saknar högskoleutbildning eller ännu inte lärt sig svenska har sämre förutsättningar att klara skolan. För den med låg inkomst är det nästan omöjligt att spara ihop till att köpa en lägenhet eller starta ett företag. Utbildning, men också regelförenklingar och skattesänkningar, ger möjlighet för den med små medel att forma sitt eget liv. Din bakgrund ska inte avgöra din framtid, det är frihet på riktigt.   • Sänk skatten på låga   löner Det måste löna sig att arbeta och vara möjligt att spara oavsett inkomst.   • Inför hyrköp som boendeform  Genom att köpa lite i taget och hyra resten kan även personer med lite pengar köpa sin bostad.   • Utveckla det fria skolvalet   Inför obligatoriskt skolval så att ingen missar chansen att själv bestämma skola. 

Det är för stora skillnader i livschanser mellan olika människor. Elever vars föräldrar saknar högskoleutbildning eller ännu inte lärt sig svenska har sämre förutsättningar att klara skolan. För den med låg inkomst är det nästan omöjligt att spara ihop till att köpa en lägenhet eller starta ett företag. Utbildning, men också regelförenklingar och skattesänkningar, ger möjlighet för den med små medel att forma sitt eget liv. Din bakgrund ska inte avgöra din framtid, det är frihet på riktigt.

• Sänk skatten på låga
löner Det måste löna sig att arbeta och vara möjligt att spara oavsett inkomst.

• Inför hyrköp som boendeform
Genom att köpa lite i taget och hyra resten kan även personer med lite pengar köpa sin bostad.

• Utveckla det fria skolvalet 
Inför obligatoriskt skolval så att ingen missar chansen att själv bestämma skola. 

joaromjoarhemsida.png
 

Liberal, feminist och antirasist

Sen jag för snart tio år sedan blev medlem i LUF och Liberalerna har jag till exempel kämpat för flyktingars rätt till vård, för att stoppa tvångssteriliseringarna av transsexuella och för att införa en samtyckeslagstiftning. Oavsett politisk kamp är värderingarna glasklara. Den enskildes självbestämmande och frihet måste sättas först.

Jag kandiderar till riksdagen 2018 för att friheten och den grundläggande rätten att uttrycka sig fritt, att leva sitt liv som en själv vill och att få skydd när en är på flykt utmanas och måste försvaras. Men det räcker inte med att försvara den frihet många redan vant sig vid. För den som idag hindras från att arbete på grund av diskriminering. För flyktingen som hotas av döden vid en utvisning. För barnen som växer upp i trångboddhet, med föräldrar utan jobb eller med vänner i kriminalitet. För dom måste friheten vinnas, det är en socialliberal uppgift

Joar Forssell är 25 år gammal och bor i Tensta, Stockholm. Han har tidigare arbetat som politisk sekreterare för Landstingsrådet Anna Starbrink (L) och representerar Liberalerna i Stockholms kommunfullmäktige. Han är också gruppledare för Liberalerna i miljönämnden i Stockholm. I Liberala ungdomsförbundet har han tidigare varit distriktsordförande för LUF Stockholm, förbundsstyrelseledamot, kassör för förbundet och utbildnings- och socialpolitisk talesperson.

joar.forssell@luf.se

Presskontakt:
Emilie Tilstam
emilie@romb.luf.se
073 253 92 05